|

خودرو | آغاز فروش خودرو | آغاز ثبت نام برای خرید خودرو

دو میلیون نفر تنها برای 1000 دستگاه پارس ثبت نام کرده اند!

ظرفیت‌ها کم و متقاضی بسیار زیاد است!

دو میلیون نفر تنها برای 1000 دستگاه پارس ثبت نام کرده اند!
کد مطلب : 34844

 در این مرحله از فروش خودرو برای محصول لاماری ایما 73 هزار و 499 نفر، برای 153 دستگاه خودرو و پژو 206 تیپ دو 1 میلیون و 566 هزار و 246 نفر برای ظرفیت 500 دستگاه خودرو اقدام به ثبت نام کرده اند. 

در محصول پارس  2 میلیون و 285 هزار و 161 نفر برای ظرفیت 1000 هزار دستگاه، پارس سال 1 میلیون و 183 هزار و 398 نفر برای ظرفیت 4 هزار دستگاه، دنا پلاس اتوماتیک 277 هزار و 793 نفر برای ظرفیت 500 دستگاه، سورن پلاس 248 هزار و 991 نفر برای ظرفیت 3 هزار و 250 دستگاه، رانا پلاس 262 هزار و 773 نفر برای ظرفیت 250 دستگاه و ساینا 71 هزار و 575 نفر برای ظرفیت 9 هزار و 108 دستگاهی در سامانه فروش ثبت نام کرده بودند.

 

دیدگاه تان را بنویسید