|

بیمه | بیمه پارسیان | درآمد بیمه پارسیان

درآمد چند صد میلیاردی بیمه پارسیان در ماه مرداد!

بیمه پارسیان در ماه مرداد 534 میلیارد تومان درآمد داشته است!

درآمد چند صد میلیاردی بیمه پارسیان در ماه مرداد!
کد مطلب : 34780

شرکت بیمه پارسیان در گزارش فعالیت ماهانه خود طی دوره منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ از فروش حق بیمه به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود درآمدی که شناسایی کرد مبلغی بالغ‌بر ۵۳۴ میلیارد تومان بود و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه مجموع درآمد‌ی که حاصل از فروش حق بیمه در رشته بیمه‌های مختلف بود، مبلغی برابر با ۲ هزار و ۴۶۹ میلیارد تومان اعلام کرد.

میزان خسارت پرداخت‌شده توسط "پارسیان" در مردادماه به مشتریان تحت پوشش خود مبلغی نزدیک به ۳۳۰ میلیارد تومان بود و از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه نیز مجموع خساراتی که مورد پرداخت قرارگرفته برابر با یک هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان اعلام‌شده است. همچنین لازم به ذکر است که در مردادماه این شرکت تراز مثبت ۶۲ درصدی را به ثبت رساند.

درآمد ماهانه‌ای که شرکت "پارسیان" در پنجمین ماه از سال جاری از محل فروش حق بیمه به دست آورد مبلغی برابر با ۵۳۴ میلیارد تومان بود، این میزان درآمدی که توسط "پارسیان" از فروش حق بیمه به ثبت رسید نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۴ درصد رشد را در کارنامه مالی خود به ثبت رساند.

میزان درآمد تجمیعی این شرکت بیمه‌ای طی این دوره ماهانه با رشد ۵۱ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود، به‌گونه‌ای که از مبلغ ۳۹۴ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۴۶۹ میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین میزان درآمد "پارسیان" مربوط به رشته بیمه «ثالث – اجباری» با ۲۱۷ میلیارد تومان است که ۴۱ درصد از درآمد ماهانه را در اختیار دارد، رشته بیمه «درمان» توانست بیشترین درآمد "پارسیان" را پس از بخش ثالث – اجباری با مبلغی نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان به خود اختصاص داد.

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه عمده‌ترین درآمد به‌دست‌آمده نیز متعلق به رشته بیمه ثالث-اجباری با ۹۴۳ میلیارد تومان بود که نسبت به سال مالی گذشته ۳۴ درصد افزایش را در پی داشته است، در پایان لازم به ذکر است که این شرکت بیمه‌ای طی عملکرد تجمیعی خود تا پایان مردادماه توانست تراز مثبت ۷۵ درصدی را از خود بر جای گذاشت.

دیدگاه تان را بنویسید